Ambitie

Ernaar streven hogerop te komen, carrière te maken en succes te behalen en zich inspannen om dit te bereiken.

Steekt energie in de eigen ontwikkeling
leert van succesvolle personen
beschikt over voldoende energie
zet eigen loopbaanplan uit en handelt hiernaar

werkt hard en wil uitblinken in de functie
zoekt naar kansen om zichtbare successen te behalen
profileert zich door vakinhoudelijke kwaliteiten
ontwikkelt zijn expertise in eigen tijd via opleiding, coaching en/of zelfstudie

oriënteert zich in de organisatie om eigen mogelijkheden te verkennen
trekt verantwoordelijkheden naar zich toe en neemt extra taken op zich
neemt geen genoegen met een situatie waarin weinig promotiemogelijkheden voorhanden zijn
bouwt een netwerk op binnen en buiten de eigen organisatie om de eigen carrièrekansen te vergroten
heeft duidelijke doelstellingen voor ogen

heeft zitting in verschillende comités, organisaties en/of besturen
is extern gericht en dus niet alleen op de eigen organisatie georiënteerd
representeert de organisatie in relevante netwerken, organisaties en instanties
is actief geïnteresseerd in de eigen organisatie en haar relatie met de omgeving
herkent actief kansen om de organisatie verder te profileren

Ambitie is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Ambitie & uitdaging, Energie & contact en Volharding hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Kunt u een voorbeeld geven waaruit blijkt hoe belangrijk winnen voor u is?
Heeft u een plan gemaakt voor uw persoonlijke loopbaan? Waar staat u nu in dat plan?
Wanneer bent u tevreden over het werk dat u doet? Welke specifieke eisen stelt u aan uw werk?
Welke doelen heeft u in het verleden gesteld? Wat heeft u eraan gedaan deze doelen te bereiken?
Waarom wilt deze functie? Wat heeft u ondernomen om hiervoor in aanmerking te komen?

Zie een probleem als een uitdaging.
Onderzoek hoe ver uw ambitie reikt.
Brainstorm met commerciële collega’s over mogelijkheden om de organisatie succesvoller te maken.
Grijp kansen wanneer deze zich voordoen.
Spreek met uw leidinggevende en met u zelf uitdagende doelstellingen af voor betere prestaties.

Ga na welke normen en eisen uw kandidaat stelt aan zijn eigen prestaties. Zijn er bepaalde soorten werk waarbij zijn ambitie hoger is? Wat voor soort werk is dit? Laat hem uitzoeken hoe hij dat soort werk zou kunnen gaan doen.
Laat uw kandidaat nadenken over kansen voor zichzelf en manieren om deze kansen te realiseren.
Bespreek met uw kandidaat zijn wensen wat betreft de toekomst. Confronteer hem, indien nodig, met het ontbreken van ambitie en vraag naar de oorzaak hiervan.
Zorg dat uw kandidaat werkzaamheden verricht waarmee hij succes heeft, dit zal hem waarschijnlijk motiveren meer successen te behalen.
Bekijk bij welk soort werk de ambities van uw kandidaat het hoogst liggen en in welk soort werk het laagst. Bespreek deze verschillen en probeer erachter te komen waar ze vandaan komen.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update