Conflicthantering

Op een diplomatieke wijze omgaan met belangentegenstellingen en deze helpen oplossen.

onderkent belangen en drijfveren van gesprekspartners
schat de emoties en de diepgang van de conflicterende partijen goed in
schat de reikwijdte van het conflict goed in

voelt spanningen in een team aan en benoemt deze
onderzoekt wat de redenen en achtergronden van een conflict zijn
zoekt naar concrete oplossingen waarin alle partijen zich kunnen vinden
draagt verschillende oplossingen aan die geaccepteerd worden door de conflicterende partijen

onderkent complexe belangen en onuitgesproken meningen
anticipeert op mogelijke complexe belangentegenstellingen en latente conflicten
heeft vooraf verschillende strategieën voorhanden om spanningen te doen verminderen
overbrugt tegengestelde meningen door te zoeken naar een of meerdere gemeenschappelijke noemers
schat de machtsverhoudingen in een team of groep goed in

stelt gerichte vragen om zo de diepgang en reikwijdte van de tegenstellingen of het conflict te analyseren
doordringt conflicterende partijen van het voordeel van beide om te komen tot een oplossing van het conflict
stimuleert de conflicterende partijen om zelf te komen met mogelijke oplossingen
laat de voordelen van de wederzijdse samenwerking zien en ervaren
wint bij de verschillende ruziemakende personen informatie in over de redenen van het conflict

Conflicthantering is makkelijk ontwikkelbaar als enerzijds op de drijfveren Sociabiliteit & contact en Sociale empathie hoog (7, 8, 9) gescoord wordt en anderzijds op de drijfveer Confrontatie laag (1, 2, 3) gescoord wordt.

Als er iets gebeurt wat u niet bevalt, wat is dan uw reactie? Hoe reageert uw omgeving daarop? Geef eens recent voorbeeld.
Hoe is uw reactie wanneer iemand u of uw familie beledigt?
Hoe bent u in het verleden omgegaan met mensen die u actief tegenwerkten ? Geef eens een voorbeeld. Wat deed u precies om uw gelijk te halen?
Welk soort gedrag van mensen vindt u lastig? Hoe komt dit? Waar ergert u zich dan aan? Wat doet u in een dergelijke situatie om voor uw eigen belang op te komen?
Wanneer iemand handelt tegen uw normen en waarden in en u heeft daar persoonlijk nadeel van, wat is dan uw reactie? Geef eens een recent voorbeeld.

Probeer wanneer u een conflict heeft, niet alleen naar het verhaal van de ander te luisteren maar kijk ook naar de lichaamstaal. Wat zegt deze?
Breng uw idee van de gevoelens van een ander onder woorden en vraag of dit klopt.
Ga voor uzelf na in welke situaties u het moeilijker vindt om uit een conflict te komen; zit hier een patroon in? Wat zou u zelf kunnen doen om deze situaties te vermijden?
Probeer scherp te letten op signalen van weerstand bij een ander: niet aankijken, verveeld kijken, bezig zijn met het eigen verhaal, steeds met dezelfde opmerkingen komen, in de rede vallen, ja-maar gebruik, afwijzende lichaamshouding.

Werp bij een rollenspel irritaties en conflicten op door direct te zijn en op de persoon te spelen (“je bent…,dit kan niet, dit kan je niet maken, dit werkt niet”) en laat uw kandidaat oefenen hiermee op rustige wijze om te gaan.
Zorg dat uw kandidaat zelf een situatie beschrijft waarin hij weerstand bij een ander tegenkwam. Laat hem aangeven wat hij op dat moment voelde en deed. Wat was de reactie van de ander? Wat ging goed en wat zou beter kunnen om conflicten te vermijden? Probeer samen nog meer andere wijzen van reageren te bedenken. Laat hem hiermee oefenen.
Zorg dat uw kandidaat niet alleen op verbale signalen, maar ook op lichaamstaal let zoals intonatie, gezichtsuitdrukking en vooral houding. Wat communiceert het lichaam anders dan de woorden van de ander tijdens een conflictsituatie?
Vraag wie veel voorkomende gesprekspartners zijn en vraag hierop welke aanpak verschillende partners nodig hebben tijdens een potentieel conflict: fluwelen handschoenen, directe of indirecte benadering, agressie enzovoort. Vraag hem of hij die specifieke aanpak ook toepast en wat er zou gebeuren als hij dit niet deed.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update