Durf

Risico’s nemen om er (op termijn) voordeel mee te behalen.

heeft zicht op de reikwijdte van het risico dat genomen wordt
maakt onderscheid tussen durf en bravoure
Gaat zakelijke risico's aan

kiest bij problemen een aanpak die niet geheel volgens de geldende afspraken is
handelt bij problemen, indien nodig, ook buiten de kaders om ze op te lossen
steekt regelmatig zijn nek uit en doet uitspraken die weerstand zullen oproepen
kiest voor een aanpak waarmee nog geen ervaring is opgedaan
komt met een zienswijze die niet strookt met de gangbare mening

kiest eerder voor een veelbelovend plan waarvan de risico`s niet geheel te overzien zijn dan voor een middelmatig plan dat volledige zekerheid biedt
biedt diensten of producten aan die nog niet eerder geleverd zijn
doet toezeggingen voor volledig nieuwe activiteiten die innovatief en realiseerbaar zijn
uit opbouwende kritiek in het belang van de organisatie
draagt zelf verantwoordelijkheid voor acties waarvan de gevolgen niet steeds volledig te overzien zijn

durft te investeren in potentiële partnerships die een afbreukrisico met zich meebrengen maar voordelen kunnen opleveren voor de eigen organisatie
neemt beslissingen die het imago van de gehele organisatie grondig kunnen veranderen
schat de onverzekerbare en onvoorziene risico`s die gepaard gaan met nieuwe activiteiten goed in
investeert in nieuwe experimenten zonder dat geheel duidelijk is of zij daadwerkelijk resultaten zullen opleveren
laat zich leiden door eigen intuïtie en `Fingerspitzengefühl`

Durf is makkelijk ontwikkelbaar als enerzijds op de drijfveren Eigenwaarde en Onafhankelijk denken &handelen hoog (7, 8, 9) gescoord wordt en anderzijds op de drijfveer Conformeren laag (1, 2, 3) gescoord wordt.

Kunt u voorbeelden geven van ‘riskante’ beslissingen die positief hebben uitgepakt?
Kunt u voorbeelden geven van ‘riskante’ beslissingen die negatief hebben uitgepakt?
Houdt u van gokken? Zo ja, geeft u eens een voorbeeld van een gok die positief uitpakte.
Wat is het grootste risico dat u in uw leven ooit genomen hebt? Hoe pakte dit uit?

Zeg vaker ‘nee’.
Kom vaker met een voorstel, ook als u alle gevolgen ervan niet duidelijk voor ogen hebt. Probeer het gewoon en zie wat de precieze consequenties zijn.
Probeer vaker te zeggen: “Ik vind…Ik denk…..Volgens mij”.
Denk buiten de geijkte kaders.
Analyseer iemand die meer durf heeft, kijk naar zijn gedrag, de risico’s die hij neemt en de consequenties van zijn gedrag.

Onderzoek samen met uw kandidaat wat belemmeringen zijn om durf te tonen in bepaalde situaties.
Zorg dat uw kandidaat met zijn leidinggevende afspraken maakt over de manier waarop hij in zijn werk meer durf zou kunnen vertonen.
Onderzoek samen met uw kandidaat of er situaties binnen of buiten het werk zijn waarin hij durf heeft getoond waar anderen dit niet deden. Waarom lukte het tonen van durf wel in deze situatie?
Onderzoek samen met uw kandidaat of er situaties zijn geweest waarvan hij vindt dat anderen durf hebben getoond en hij niet. Wat waren de risico-inschattingen van de anderen vergeleken met die van hemzelf? Wat hield hem tegen?
Zorg dat uw kandidaat een collega vraagt een seintje te geven als deze merkt dat er kansen gemist worden door een gebrek aan durf.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update