Initiatief

Kansen creëren of problemen signaleren en ernaar handelen zonder af te wachten.

heeft een actieve opstelling
komt als eerste met plannen en ideeën
creëert en benut kansen
doet iets waar niet om gevraagd is

komt ongevraagd met voorstellen en ideeën die bijdragen aan de kwaliteit van de organisatie
komt actief met nieuwe plannen en voorstellen
signaleert kansen en vertaalt deze naar voordelen voor de eigen organisatie
wacht niet af, maar handelt uit zichzelf
trekt activiteiten en verantwoordelijkheden naar zich toe

gaat bij weerstand over tot het benoemen en bespreekbaar maken van deze weerstand
zoekt actief naar kansen en mogelijkheden die de dienstverlening kunnen verbeteren
creëert openingen en kansen in een gesprek om voordeel te behalen
zoekt bij patstellingen in bijeenkomsten naar nieuwe openingen en oplossingen
neemt initiatieven in onduidelijke situaties waarin anderen geen actie ondernemen

herkent kansen en openingen in samenwerkingsrelaties om de eigen organisatie beter te profileren of om anderzijds winst te boeken
herkent `kruiwagens` en relevante contacten om deze te benaderen ten voordele van de eigen organisatie
onderkent langetermijnkansen voor de eigen organisatie en komt met plannen om hierop in te spelen
is actief in het `netwerken` en lobbyen bij de juiste personen
legt voorstellen en plannen bij strategische partners neer voor toekomstige activiteiten

Initiatief is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Ambitie & uitdaging en Energie & actie hoog (7,8, 9) gescoord wordt.

Wat is uw meest originele idee geweest in uw werk? Wat heeft u gedaan om dit idee succesvol te implementeren?
Op welke prestatie van uzelf bent u het meest trots?
Welke positieve veranderingen in uw werk zijn vooral uw eigen idee geweest?
Waar stoort u zich op dit moment aan in uw werk? Wat gaat u doen om dit op te lossen?
Heeft u in de afgelopen maand nieuwe voorstellen gedaan aan uw leidinggevende? Hoe pakte dit uit?

Bedenk dat u mogelijk belemmerende gedachten of overtuigingen heeft zoals: “de manager moet altijd initiatief nemen”, “ik ben hier om te werken en niet om problemen op te lossen of ze voor te zijn”.
Als u denkt dat u een kans ziet, grijp deze dan.
Stel uzelf als doel om elke dag minstens één initiatief te nemen, zet dit in uw agenda, zodat u eraan herinnerd wordt.
Als u een probleem vaststelt dat opgelost moet worden, ook al wordt niet verwacht dat u dat doet, kunt u uw collega’s verrassen door hier een initiatief te nemen.
Probeer met een beetje extra service de verwachtingen van uw klanten te overtreffen. Maak liever meer waar dan u belooft dan andersom.

Zorg dat uw kandidaat zelf ook ‘kleine’ initiatieven neemt. Dat hij er bijvoorbeeld attent op is dat een groep iets nodig heeft (koffie, frisse lucht, een flip-over enzovoort), in vergaderingen een keer als eerste het woord neemt of een mening geeft als hierom gevraagd wordt.
Ga samen met uw kandidaat doelen stellen. In welke situaties zou hij meer initiatief willen nemen? Zorg dat de doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden gedefinieerd zijn (zogenaamde SMART doelen).
Zorg dat uw kandidaat 360° feedback vraagt aan medewerkers of collega’s. Hoe ervaren zij de mate waarin hij initiatief neemt? Wat vinden zij goed gaan en wat zijn eventuele ontwikkelpunten? Bespreek de rapportage met hem.
Kijk samen met de kandidaat in welke situaties hij het lastig vindt om initiatief te nemen en in welke situaties hij dat wel doet.
Geef uw kandidaat de opdracht om na te denken over toekomstige kansen voor zichzelf of zijn afdeling, producten of diensten. Welke initiatieven en verantwoordelijkheden kan hij persoonlijk nemen om deze kansen te behalen?
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update