Innoverend vermogen

Zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten.

is op hoogte van toekomstige trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor het eigen vakgebied en de eigen organisatie
vertaalt trends naar vernieuwingen
is op de hoogte van de toekomstige wensen van de klant c.q. afnemer
durft met zijn ideeën tegen de stroom in te roeien

is op de hoogte van marktontwikkelingen en nieuwe vormen van technologie
spreekt veel met vakgenoten en stelt vragen naar de manier waarop concurrenten werken
vraagt door naar de toekomstige wensen van klanten
is op de hoogte van de diensten en producten waar klanten c.q. afnemers niet tevreden over zijn en achterhaalt hiervan de reden
is bezig met vernieuwing en met diensten die nog niet aangeboden worden

participeert in netwerken die relevant zijn voor de eigen organisatie en die bekend staan om hun innoverende gedachten
treedt buiten de gangbare paden en doet voorstellen die niet altijd voor de hand liggen, maar wel haalbaar zijn
discussieert veel met collega`s en vakgenoten over nieuwe mogelijkheden of andere toepassingen van reeds bestaande technieken en methoden
luistert alert naar ideeën van anderen en schat deze juist in op hun innoverende waarde
heeft geen last van competitieve gevoelens wanneer een ander met een goed idee komt, maar denkt direct mee en ziet de waarde hiervan in

formuleert ideeën die door anderen nog niet gedeeld worden
kan bestaande concepten en producten loslaten en komen met volstrekt nieuwe en gewaagde concepten en producten
weet anderen voor nieuwe ideeën te winnen en hen mee te krijgen om deze mede uit te dragen
blijft geloof uitstralen in de eigen ideeën en in de eigen vernieuwende concepten en producten
kan omgaan met weerstanden tegen de eigen ideeën zonder deze los te laten of op te geven

Innoverend vermogen is makkelijk ontwikkelbaar als op de talenten Energie & actie, Onafhankelijk denken& handelen en Pragmatisme hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Welke innovatieve ideeën heeft u het afgelopen jaar zelf in uw werk ingebracht?
Hoe zorgt u er in uw werk voor dat u zich onderscheidt van anderen? Geef eens een recent voorbeeld.
Heeft u wel eens nieuwe diensten of producten ontwikkeld? In welke mate zijn deze succesvol in de markt gezet?
Wat beschouwt u als uw meest innovatieve product of dienst tot nu toe?
Vindt u uzelf een creatieve denker? Waar blijkt dat uit?

Organiseer brainstormsessies om originele oplossingen voor problemen te bedenken.
Denk buiten de geijkte kaders.
Kap nieuwe ideeën niet direct af, maar sta open voor ideeën van anderen.
Maak overzichten van trends en invloeden vanuit de omgeving die de komende periode gevolgen kunnen hebben voor de eigen organisatie.
Bekijk de dagelijkse beslommeringen van een afstand.

Probeer samen met uw kandidaat te brainstormen over een bepaald vraagstuk. Stel zijn suggesties (nog)niet ter discussie. Ga daarna de voor- en nadelen van elke suggestie bespreken.
Zorg dat uw kandidaat met mensen praat die een goed zicht hebben op de trends en invloeden voor de komende tijd en bespreek zijn ervaringen.
Zorg voor een veilig klimaat. Laat hem experimenteren en spelen met nieuwe ideeën en concepten en stimuleer hem door te zeggen dat er geen beperkingen zijn.
Zorg dat uw kandidaat met mensen praat die een goed zicht hebben op de trends en invloeden voor de komende tijd en bespreek zijn ervaringen.
Probeer samen met uw kandidaat te brainstormen over een bepaald vraagstuk. Stel zijn suggesties (nog)niet ter discussie. Ga daarna de voor- en nadelen van elke suggestie bespreken.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update