Netwerken

Ontwikkelen en verstevigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.

communiceert regelmatig met contacten
gaat naar bijeenkomsten om te netwerken
toont actief interesse in andere personen
neemt zelf initiatief om nieuwe contacten op te doen
bouwt en werkt actief aan zijn (sociale) netwerk

neemt regelmatig opnieuw contact op met anderen om het bestaande netwerk te onderhouden
beschikt over enkele vaste contactpunten binnen de organisatie waarop regelmatig beroep gedaan kan worden
neemt zelf contact op voor het verkrijgen van informatie, steun of samenwerking
maakt gebruik van contacten die ontstaan zijn bij sociale evenementen, beurzen, seminars, vakverenigingen en/of opleidingen
onderneemt actie om contacten te leggen en te onderhouden
doet regelmatig beroep op vaste contactpersonen binnen de organisatie

werkt regelmatig samen met collega`s uit andere afdelingen, zich richtend op een specifiek probleem
brengt mensen met elkaar in contact, stelt hen aan elkaar voor
zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang
gaat actief op zoek naar collega`s uit andere afdelingen omwille van informatie, expertise
legt contacten met andere afdelingen indien dat voor beide partijen relevant is
schakelt het eigen netwerk in (bijvoorbeeld voor informatie) om eigen werkzaamheden te ondersteunen

zoekt actief naar contacten die nuttig zijn, ongeacht cultuurverschillen of andere barrières
legt contacten met andere afdelingen om de slaagkansen van het eigen project te vergroten (samenwerking, ondersteuning)
kan het eigen netwerk inschakelen (bijv. voor informatie) om eigen werkzaamheden te ondersteunen
betrekt anderen in de eigen professionele netwerken en stimuleert hen deze uit te bouwen
schakelt anderen in om een breder draagvlak te creëren waardoor de organisatie haar doelstellingen beter kan waarmaken
zoekt gericht contact met anderen die een rol kunnen spelen in de uitbouw van een invloedrijk netwerk
is integer, op samenwerking ingesteld en niet manipulatief in het inschakelen van het eigen netwerk

Netwerken is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Sociabiliteit&contact en Sociale empathie hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Op welke wijze gebruikt u LinkedIn en welke nieuwe actieve contacten heeft u hier opgedaan?
Bent u een sociaal persoon? Kunt u voorbeelden noemen waaruit blijkt dat u sociaal bent ingesteld?
Wanneer heeft u voor het laatst met u onbekende mensen contact gelegd? Welke relatie heeft u nu met deze mensen?
Heef u de laatste tijd nieuwe mensen ontmoet? Wat heeft u zelf gedaan om deze mensen te ontmoeten?
Wat doet u om uw netwerk actief en actueel te houden?

Registreer uzelf op Linkedin.
Ga naar jubilea, promoties en afscheidsrecepties.
Probeer om op de natuurlijke manier van communiceren van anderen te letten en kijk welke aspecten u hiervan kunt overnemen.
Stem uw taalgebruik en spreektempo af op het niveau van uw gesprekspartner.
Maak (oog)contact met uw toehoorders; zorg voor interactiemomenten.

Zorg dat uw kandidaat zich realiseert wat het hem kost en oplevert om kennis te delen met anderen, anderen te helpen of anderen te vragen om met hem mee te denken of hem te helpen.
Adviseer uw kandidaat naar gelegenheden te gaan waar mensen bijeenkomen, daarbij op te letten wat voor gedrag mensen vertonen en vervolgens te proberen dit gedrag zelf toe te passen.
Zorg dat uw kandidaat niet te kritisch is over zichzelf en de opmerkingen die hij in gezelschap maakt. Zorg dat hij hierin weerbaar wordt door hem wat zelfverzekerder te maken.
Indien de kandidaat zichzelf ziet als een solist, maak dan bespreekbaar welke nadelen dat voor de organisatie en hemzelf kan hebben.
Zorg dat de kandidaat zich bewust wordt van wat hij denkt als hij NIET op anderen afstapt. Wat houdt hem tegen?
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update