Prestatiemotivatie

Hoge eisen stellen aan de eigen prestatie, laten zien geen genoegen te nemen met een gemiddelde prestatie.

heeft geen last van faalangst
toont enthousiasme en inzet
haalt uit eigen beweging het onderste uit de kan

maakt uit eigen beweging overuren en neemt werk mee naar huis
is kritisch ten aanzien van de eigen prestaties en ziet steeds mogelijkheden om zichzelf te verbeteren
rust niet voordat het werk tot in de puntjes af is
kijkt het eigen werk nogmaals na om eventuele fouten eruit te halen of om nog verbeteringen aan te brengen
neemt vlot en enthousiast werk op zich

stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk en dat van anderen
ergert zich aan slordigheid en nonchalance van anderen en wijst hen hierop
stelt kwaliteitseisen en maakt deze duidelijk aan anderen
draagt het belang van een hoge kwaliteit uit en zorgt ervoor dat anderen dit belang delen
signaleert lacunes in de eigen kennis en vaardigheden en onderneemt actie om deze aan te vullen

signaleert de noodzaak tot kwaliteitsverbeteringen in de eigen organisatie en onderneemt passende actie om de kwaliteit te verhogen
doet regelmatig onderzoek naar het kwaliteitsniveau van de organisatie en de geleverde diensten (zowel intern als extern)
is alert op kritische opmerkingen van afnemers en klanten en zet beleid uit om aan hun wensen tegemoet te komen
maakt de afweging om te kiezen voor een hoge kwaliteit in plaats van snelheid en hogere winst tegen een lagere kwaliteit
streeft naar algemene kwaliteitsrichtlijnen die gelden voor de gehele organisatie

Prestatiemotivatie is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Ambitie & uitdaging en Energie & actie hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Wanneer bent u tevreden over het werk dat u doet? Welke specifieke eisen stelt u aan uw werk?
Tot welk soort werkzaamheden kunt u zich maar moeizaam zetten? Waarom heeft u juist moeite met dit soort werk? Hoe gaat u hier in de praktijk mee om?
Hoe gaat u ermee om als uw collega’s de kantjes ervan aflopen?
Welke extra taken heeft u in uw laatste functie uitgevoerd zonder dat deze bij uw officiële taakomschrijving hoorden?
Beschrijf een recente situatie waarin u niet met voldoende inzet heeft gewerkt. Hoe heeft u dat ervaren? Wat was er aan de hand?

Ga na of u wel het werk doet dat het best bij u past door middel van een TMA Beroepenanalyse.
Bespreek met uw leidinggevende of u meer verantwoordelijkheid in uw werk kunt krijgen.
Stel uitdagende doelstellingen voor uzelf.
Kijk bij welke aspecten van uw werk uw motivatie het hoogst is.
Zie een probleem als een uitdaging.

Zorg dat uw kandidaat taken naar zich toe trekt waar hij enthousiast over is, zodat het werk aantrekkelijk voor hem blijft.
Zorg dat uw kandidaat kansen benut om ervaringen uit te wisselen van interessante toepassingen of concepten te delen met collega’s binnen en buiten de organisatie.
Informeer bij uw kandidaat welke competenties hij graag wil inzetten in zijn werk en welke nieuwe taken zijn specifieke interesse hebben.
Ga na wat de normen van uw kandidaat zijn voor de kwaliteit en kwantiteit van zijn werk. Ligt hier misschien het probleem van een lagere motivatie?
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update