Odpowiedzialność

Zdolność wzięcia i noszenia odpowiedzialności za siebie, kolegów i organizację.

trzyma się deadline i umów
jest otwarty, jeśli chodzi o problemy lub pomyłki
kończy swoje zadania na czas
bierze odpowiedzialnośc za swoje błędy

pracuje efektywnie bez tracenia zasad wartości sprzed oczu
trzyma się zawartej umowy
przejmuje odpowiedzialnośc za własne zachowanie i wszystkie konsekwencje
wstawia się za kolegami w razie kiedy popełnią błąd
daje wszystkim zaangażowanym jasne wskazówki, jeżeli stanie się jasne, że terminy nie zostały dotrzymane

działa w porozumieniu z zasadami organizacji i jej wartościami
sprawia, że jego motywy postępowania sa jaśniejsze
osobiście podejmuje odpowiedzialnośc za błędy, które robi on sam, lub dzial
wspiera kolegów podczas przydzielania zadań
dba o to, by koledzy wstawiali się za sobą, kiedy zrobia błąd

dzieli się swoimi standardami pracy i zasadami z innymi
świeci za przykład dzięki swojej ciężkiej pracy i
uważa się za odpowiedzialnego za zachowanie swojej organizacji
przejmuje odpowiedzialnośc za własne zachowanie, działania organizacji i działu
stwarza kulturę organizacji, w której każdy wie, za co jest odpowiedzialny
dba o to, by dział, lub team wstawiały się za siebie w razie błędu

Odpowiedzialność może być rozwijana, jeżeli osiągnięto ponadprzeciętny wynik w sferach Konformizm, Odpowiedzialność & Kierownictwo i Pewność Siebie.

Czy umiesz podać przykład sytuacji z życia, w której wziąłeś winę osoby trzeciej na siebie choć wiedziałeś, że ta sprawa nie ma z Tobą nic wspólnego? Dlaczego to zrobiłeś? Do czego doszło później podczas kontaktu z tą osobą? Co się wydarzyło?
Czy kiedykolwiek postąpiłeś niezgodnie z wytycznymi, lub też nie dotrzymałeś ważnej umowy? Co się wtedy wydarzyło? Jak poinformowałeś o tym innych? Jaki był powód by tak postąpić? Jakie były skutki takiego postepowania?
Czy umiesz podać przykład dużego problemu w swojej firmie lub dziale, który Cię nie dotyczył a jednak poniosłeś odpowiedzialność, by problem ten został rozwiazany? Co zrobiłeś? Jak postapiłeś z osobą, która popełniła błąd? Czy problem został rozwiązany?

Poinformuj pracownika, co ma się wydażyć.
Zachęcaj pracowników, aby tworzyli plan działania i trzymali się go.
Zachęcaj pracownika, aby rozważył (pozytywne i negatywne) konsekwencje decyzji.
Ćwicz podejmowanie odpowiedzialności.
Upewnij się, że granice Twojej odpowiedzialności są jasne.

Porozmawiaj z kandydatem o odpowiedzialności. Co przez to rozumie? W jakich sytuacjach uważa bycie odpowiedzialnym za prawidłowe? W jakich sytuacjach myśli, że zachował się odpowiedzialnie ? Sprawdź, gdzie są jego limity/ co jest jeszcze realne a co już nieakceptowane.
Przedyskutuj z kandydatami na temat mało odpowiedzialnego zachowania i konsekwencjach.
Odtwórz sytuację, odgrywając scenkę, gdzie odpowiedzialnośc kandydata jest wystawiona na próbę. Nie czyń zadania prostym dla kandydata. Po wszystkim zapytaj, co czuł, co myślał, dlaczego tak postąpił a nie inaczej.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update