Prezentowanie

Umiejętność jasnej prezentacji pomysłow i planow, używając dostępnych źródeł.

dobrze mówi po polsku
jest w stanie rozmawiać otwarcie
dobrze radzi sobie ze stresem

jest w stanie wyrazić swój argument w zorganizowany sposób
wyraża się jasno
używa potrzebnych pomocy jak flipchart, projektor
dzięki swojej emisji głosu łatwo zrozumieć treść jego wypowiedzi
szuka kontaktu wzrokowego z publiką, moduluje intonacją głosu i zachowaniem niewerbalnym

jest w stanie odtworzyć skomplikowaną historię
czyni argument bardziej realnym poprzez przykłady
włącza publikę do swojego wystąpienia, na przykład poprzez pytania
posługuje się różnymi sposobami komunikacji, werbalnymi i wizualnymi
odpowiada adekwatnie do zadanych pytań z publiki

wykazuje pewność siebie i znajomość rzeczy
używa słów kluczy, by podkreślić swoją argumentację
jest w stanie odejść od swoich argumentów by odpowiedzieć na pytanie publiki
swobodnie porusza się po audytorium
umie polepszyć atmosferę swoim humorm
jest w stanie bez problemu zejść ze skomplikowanego poziomu na łatwiejszy

Prezentowanie można rozwijać i szlifować, jeżeli zostaną osiągnięte ponadprzeciętne wyniki w sferze Ekstrawersja.

Opisz swoją ostatnią prezentację. Co poszło Ci dobrze a co chciałbyś poprawic?
Opowiedz o prezentacji, podczas której były zadawane Tobie krytyczne pytania. Jak sobie poradziłeś? Jakie miało to konsekwencje?
Czy kiedykolwiek Twoja prezentacja nie cieszyła się powodzeniem? Jak to zauważyłeś?
Co uważasz w prezentowaniu za trudne?
Która z Twoich prezentacji jest według Ciebie najlepsza i dlaczego?

Miej na uwadze niewerbalne sygnały od publiczności.
Utrzymuj kontakt wzrokowy z publicznością i angażuj ich w swoją prezentację.
Spisz swoją prezentację i upewnij się, że masz chwytliwe wprowadzenie i przejrzyste zakończenie.

Zachęc go do poznania osób, które wysłuchają jego prezentacji: łatwiej jest prezentowac coś, znając ludzi, do których się mówi.
Poinformuj kandydata, jak ważna jest emisja głosu. Upewnij sie, że szybkośc, głośnośc i artykulacja pasują.
Przeanalizuj z kandydatem, jakich zachowań powinien się częściej dopuszczac.
Na podstawie rozmów z kandydatem, poinformuj go, co myślisz o jego sile prezentacji. Czy był dobrze przygotowany? Czy używa niewerbalnych sygnałów i czy zadaje trafne pytania?
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update