Mój Talenty 0

Balans emocjonalny

Autorefleksyjny
Pewny siebie
Pewny siebie

Pewny siebie

 • pewny/a siebie- czasem aż nazbyt
 • optymistyczny/a
 • odporny/a.
Napędza go/ją pewność siebie, jest stabilny/a mentalnie. Może wziąć na siebie dużą odpowiedzialność, nie wybucha złością, niełatwo wyprowadzić go/ją z równowagi. Stawia czoło życiu i doświadczenia hartują go/ją. Odporny/a i na ogół optymistyczny/a. Strach przed przegraną jest mu obcy i jest odważny ale może uciec od odpowiedzialności za błędy, może także być zbyt pewny/a siebie.
Możliwe pułapki:
Własne przeszacowanie

Wybierz ikonę po lewej, gdy poczujesz, że twój talent to , a ikonę po prawej, gdy poczujesz, że masz talent: .

Jeśli oba talenty ci nie pasują, nic nie wybieraj.

Twoje osobiste talenty znajdziesz w przeglądzie: „Mój Talenty


Chcesz także współpracować z TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Autorefleksyjny

Autorefleksyjny

 • omija pomyłki ponieważ zna ich konsekwencje
 • samokrytyczny/a.
Napędza go/ją zapobiegliwość i dokładność (omija popełniania błędów) co może prowadzić do perfekcjonizmu i paniki. Wrażliwy/a na atmosferę panującą dookoła, angażuje swoje emocje, może stracić her cool after a stressful event. Takes matters personally, sees a mistake's consequences readily and tends to blame herself for it; is very self-critical.
Możliwe pułapki:
Niepewny
Dążący do jedności
Pełen szacunku
Pełen szacunku

Pełen szacunku

 • pełen/na szacunku
 • poczucie hierarchii
 • dobrze przyjmuje rady innych
 • podziwia osiągnięcia innych.
Napędza go/ją podziw dla ludzi, którzy coś osiągnęli, lub którzy są intrygujący. Pragnie uznania ze strony przełożonych. Ma silne poczucie hierarchii; pragnie sympatii ludzi których szanuje, i których uważa za mądrych i oczytanych. Tacy ludzie łatwo nim/nia kierują. Podziwia innych i pokazuje to.
Możliwe pułapki:
Obsesję

Wybierz ikonę po lewej, gdy poczujesz, że twój talent to , a ikonę po prawej, gdy poczujesz, że masz talent: .

Jeśli oba talenty ci nie pasują, nic nie wybieraj.

Twoje osobiste talenty znajdziesz w przeglądzie: „Mój Talenty


Chcesz także współpracować z TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Dążący do jedności

Dążący do jedności

 • dąży do równości
 • z dystansem podchodzi do hierarchii
 • łatwo nawiązuje kontakt z przełożonymi.
Skupia się na swojej pozycji, lubi kiedy relacje z innymi budują się na podstawie równości; nie jest gotów/gotowa podziwiać, lub prawić komplementy innym ludziom. Z dystansem podchodzi do hierarchii, nie jest też na nią wrażliwy/a. Niespecjalnie szanuje ludzi 'ważnych'; niełatwo na niego/nią wpłynąć. Nie ma problemu w kontaktach międzyludzkich, wychodzi im naprzeciw niezależnie od ich statusu.
Możliwe pułapki:
Impertynencki
Samowystarczalny
Ceni sobie wsparcie innych
Ceni sobie wsparcie innych

Ceni sobie wsparcie innych

 • wdzięczny/a za pomoc
 • potrzebuje zrozumienia
 • łatwo przychodzi mu/jej proszenie o pomoc
 • lubi zainteresowanie swoją osobą.
Bardzo potrzebuje zgody, wsparcia, zrozumienia- szczególnie w sytuacjach stresujących lub niepomyślnych. Ma potrzebę bycia zrozumianym/ną i usłyszanym/ną. Ceni sobie ciepłą i sympatyczną atmosferę; docenia oddanie i zainteresowanie, okazuje wdzięczność za pomoc i wsparcie. Lubi pracę w teamie gdzie ludzie 'stoją za sobą murem'. Nie ma trudności w proszeniu o pomoc. Może uważać, że 'cały świat nastawił się do niego/niej wrogo'.
Możliwe pułapki:
Zależny

Wybierz ikonę po lewej, gdy poczujesz, że twój talent to , a ikonę po prawej, gdy poczujesz, że masz talent: .

Jeśli oba talenty ci nie pasują, nic nie wybieraj.

Twoje osobiste talenty znajdziesz w przeglądzie: „Mój Talenty


Chcesz także współpracować z TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Samowystarczalny

Samowystarczalny

 • niezależny/a
 • prezentuje się jako osoba twardego charakteru
 • nie potrzebuje przewodnika ani wsparcia w działaniu.
Napędza go/ją niezależność; nie potrzebuje zgody innych, ich pomocy lub zrozumienia. Prezentuje się jako osoba twarda, nawet kiedy jest jej bardzo ciężko i musi pokonać wiele problemów. Może sprawiać wrażenie osoby mało wrażliwej. Może mieć problemy w teamie przez ignorowanie potrzen ludzi w teamie. Bierze zbyt dużo oowiązków na swoją głowę. Nie wymaga dużo uwagi ze strony innych, kiedy chce rozpocząć coś nowego.
Możliwe pułapki:
Solistyczny
Zaangażowany
Stabilny
Stabilny

Stabilny

 • bardzo stabilny/a
 • czasem stoicki/a
 • z dystansem podchodzi do problemów i skarg
 • dostarcza skończone zadanie/pracę na czas nawet
 • kiedy jest pod presją
 • odporny/a na stres.
Napędza go ekscytacja. Wytrzymuje presję zewnętrzną; jest stabilny/a, niełatwo da się go/ją wyprowadzić z równowagi, nawet kiedy presja jest duża. Na problemy patrzy z dystansem; nie uważa ich za pilne. Pomniejsza czasem znaczenie większych problemów. Może wyglądać na stoickiego/ą, niewzruszonego/ą, obojętnego/ą. Pracuje lepiej kiedy musi zmierzyć się z deadline; ma problemy z funkcjonowaniem w środowisku cichym lub monotonnym. Na ogół odkłada zadanie i zajmuje się nim w ostatniej chwili.
Możliwe pułapki:
Stoicki

Wybierz ikonę po lewej, gdy poczujesz, że twój talent to , a ikonę po prawej, gdy poczujesz, że masz talent: .

Jeśli oba talenty ci nie pasują, nic nie wybieraj.

Twoje osobiste talenty znajdziesz w przeglądzie: „Mój Talenty


Chcesz także współpracować z TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Zaangażowany

Zaangażowany

 • potrzebuje spokoju i wyciszenia
 • oddany/a
 • rozwiązanie problemu to dla niego/niej priorytet
 • przejęty/a.
Ma silną potrzebę spokoju i pokojowego nastawienia w miejscu pracy. Napięcie i sytuacje wyczerpujące mogą prowadzić do emocjonalnej odpowiedzi, nawet do paniki. Bardzo oddany/a; szybko zauważa powagę problemów i skarg – nawet tych najmniejszych. Nie ignoruje ich; będzie raczej je priorytyzować. Lubi spokojne otoczenie.
Możliwe pułapki:
Akcentowany
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update