Mine talenter 0

Sociale talenter

Nøgtern
Serviceorienteret
Serviceorienteret

Serviceorienteret

 • Meget hjælpsom
 • filantropisk
 • ønsker at facilitere
 • forventer mindre ansvar hos andre
 • serviceorienteret
Drives af at hjælpe og støtte andre. Reagerer stærkt på andres ønsker og tilbyder omsorg og assistance. Hjælper med hengivenhed og er oftere uselvisk; filantropisk, omsorgsfuld. Ønsker at gøre det let for andre, serviceminded. Kan derfor være mindre forretningsorienteret og glemme egne interesser. Står ofte parat for andre. Fokuseret på service, vil gøre noget ekstra for andre. Har nogle gange svært ved at sige nej til anmodninger om hjælpe. Har sværere ved at uddelegere opgaver, overtager hurtigt opgaverne. Forventer mindre ansvar hos andre.
Mulig faldgrube:
Overtager

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Nøgtern

Nøgtern

 • Meget forretningsorienteret
 • stoler på at andre bærer deres ansvar
 • af natur uddelegerende
 • overdrager opgaver
Stoler meget på, at andre bærer deres ansvar og er uafhængige. Forretningsorienteret, tilbyder først service, når han får noget igen. Vogter egne interesser. Er nogle gange mindre fokuseret på andres behov, muligvis mere egocentrisk. Uddelegerende af natur, uddeler hurtigt opgaverne. Ikke tilbøjelig til uden videre at bistå andre.
Mulig faldgrube:
Fjern
Individualistisk
Forener andre
Forener andre

Forener andre

 • Meget social
 • hurtigere venskabelig i sin omgangsform
 • kommunikativ
 • teamorienteret
 • potentiel networker
Drives af venskabelige relationer og behov for kontakt. Meget social og kommunikativ orienteret. Er åben over for relationer. Lægger meget vægt på venskaber og investerer gerne i dem. Er hurtig til at hjælpe og servicere venner, vil gerne være i balance med dem. Føler sig godt tilpas i grupper og bringer gerne mennesker i kontakt med hinanden. Potentiel networker. Ser mennesker som venner, hurtigere til at være venskabelig i sin omgangsform. Naturlig teamorienteret. Mere motiveret, hvis han optages og accepteres i gruppen.
Mulig faldgrube:
Alt for bekendt

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Individualistisk

Individualistisk

 • Individuel
 • er god til at være alene
 • kommunikerer mere funktionelt
 • reserveret
 • selektiv i relationer
Har behov for et begrænset antal relationer. Individuel, er god til at være alene. Går mere efter kvalitet end kvantitet i venskaber. Kommunikerer mere funktionelt og er mere reserveret end venskabelig i sin omgangsform med andre. Har evne til at tie stille. Foretrækker små grupper frem for store selskaber. Nogle gange socialt stiv og lidt genert. Ser ikke så hurtigt mennesker som venner og vurderer dem, før de optages i hans vennecirkel; anvender strenge kriterier. Er mere tilbageholdende og selektiv i at indgå relationer; er ikke enhver mands ven.
Mulig faldgrube:
Reserveret
Bruger fakta
Empatisk
Empatisk

Empatisk

 • Stærk naturlig indlevelse
 • meget diplomatisk og intuitiv
 • social antenne
 • lyttende af natur
Behov for at gennemskue andres erfaringer, følelser og karakter. Virkelig interesseret i den anden. Har en stærk naturlig indlevelse, kan fornemme og se igennem andre. Er sensitiv, har en social antenne. Håndterer andres følelser taktisk og er god til at sætte sig i andres sted. Lytter og spørger. Meget intuitiv og diplomatisk. Lader nogle gange en andens problemer tage over. Har sværere ved at tage hårde beslutninger, som har negative konsekvenser for andre.
Mulig faldgrube:
overfølsomme

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Bruger fakta

Bruger fakta

 • Faktuel og funktionel
 • reagerer på synlig adfærd
 • retlinet
 • vægter forretningsmæssig interesse tungere
Argumenterer først og fremmest faktuelt og funktionelt. Kommunikerer uden omveje; er ærlig. Kan nogle gange virke unuanceret. Reagerer først og fremmest på fakta og tydelig synlig adfærd hos andre. Ser ofte tingene retlinet. Indlever sig kun, hvis det funktionelt virkelig er nødvendigt. Vægter forretningsmæssig interesse tungere end personlig interesse og andres følelser. Vover at tage hårde beslutninger og viderebringe svære budskaber, som har negative konsekvenser for andre.
Mulig faldgrube:
Direkte
Banebrydende
Pligtopfyldende
Pligtopfyldende

Pligtopfyldende

 • Mere formel
 • principiel og reel
 • holder sig til regler og procedurer
Drives af at indordne sig under regler og rammer i omgivelserne. Holder sig gerne til normer, værdier og retningslinjer. Mere formel. Gør gerne det, der socialt anses som rigtigt. Ofte pligtopfyldende og principiel. “En aftale er en aftale” er meget vigtigt for ham. Arbejder “som det passer sig”, i henhold til procedurerne. Opleves hurtigere som ansvarlig og reel i en gruppe. Nogle gange for stædig med regler; har sværere ved at “læse mellem reglerne”. Forsøger at leve op til andres og omgivelsernes forventninger.
Mulig faldgrube:
Lydig

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Banebrydende

Banebrydende

 • Mere uformel
 • uafhængig af regler
 • går meget sin egen vej; eventyrer
 • banebrydende
Få behov for regler, rammer og faste procedurer. Har sværere ved at håndtere bureaukrati; er mere uformel. Fleksibel med regler og procedurer, holder mindre fast heri og vægter dem; banebrydende. Mindre principiel, løber nogle gange for hurtigt væk fra ansvar. Kan nogle gange gå sin egen vej for meget; anses hurtigt som en “eventyrer”. Lader sig ikke sådan sætte i spændetrøje. Kan omgås regler meget kreativt. Er mindre fokuseret på andres og omgivelsernes forventninger, ignorerer dem lettere, også når de er rimelige.
Mulig faldgrube:
Brydelsesregler
Giver plads til andre
Skiller sig ud
Skiller sig ud

Skiller sig ud

 • Udtryksfuld
 • skiller sig ud
 • oftere optimistisk
 • mere flair
 • profilerer sig
 • mærkbart til stede
Mere udadvendt, drives af en udtryksfuld selvorientering. Vil gerne være centrum for opmærksomhed; skiller sig ud. Deler gerne egne erfaringer. Er oftere optimistisk og viser mere flair. Potentiel karismatisk. Mere humoristisk og impulsiv. Mere positiv selvfølelse; har ukompliceret selvtillid. Kan nogle gange virke selvtilfreds og stjæle opmærksomheden fra andre. Kan profilere sig selv tydeligt, er markant til stede i forgrunden.
Mulig faldgrube:
prale

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Giver plads til andre

Giver plads til andre

 • Skiller sig ikke ud
 • handler hellere i baggrunden
 • profilerer sig mindre
 • giver andre plads
Mere indadvendt, handler hellere i baggrunden; almindelig, skiller sig ikke ud. “det at være normal er allerede tosset nok”. Opsøger helst ikke selv søgelyset. Profilerer sig selv mindre. Giver andre meget plads til at udtrykke sig på deres egen måde. Nogle gange for lukket. Fortæller kun sine historier, hvis han synes der er virkelig relevant og nødvendigt; fortæller ikke impulsivt om sig selv.
Mulig faldgrube:
Ubemærket
Copyright © TMA Method 1999-2023
A new version of this app is available. Update