Mine talenter 0

Tilfreds
Præstationsorienteret
Præstationsorienteret

Præstationsorienteret

 • Meget ambitiøs
 • konkurrerende
 • ofte fanatisk
 • holder af udfordring og af at præstere
Drives af at levere præstationer, f.eks. sports- og studiepræstationer. Vil gerne være socialt vellykket. Vil vinde, har konkurrencetrang. Holder af udfordring og af at præstere. Kan gå på kompromis med balancen mellem privatliv og arbejde. Er mere fokuseret på karriere og succes. Er ofte fanatisk, måske en stræber. Bliver hurtigere utilfreds, hvis der er få udfordringer, vil da søge nye arbejdsomgivelser. Griber tingene motiveret an.
Mulig faldgrube:
Fanatical

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Tilfreds

Tilfreds

 • Tilfreds
 • nivellerende
 • relativerende i forhold til succes og præstation
Drives af tilfredshed. Er tilfreds med den nuværende situation, “behøver det ikke”. Vil hurtigere relativere ting som at vinde, at præstere og succes. Længere tro mod arbejdsomgivelserne, især hvis konkurrence og præstation ikke er eller kun er en lille del af arbejdet eller kulturen. Mindre fokuseret på at gøre karriere. Under andre succes. Vil ikke hurtigt bruge albuerne, nivellerende.
Mulig faldgrube:
Ligeglade
Beskeden
Repræsentativ
Repræsentativ

Repræsentativ

 • Repræsentativ
 • behov for komplimenter og status
 • ofte stolt
 • vil ses og være kendt
Drives af at blive anerkendt som person for sin præstation i jobbet. Lægger stor værdi på personlig status. Har mere behov for komplimenter og personlig påskønnelse. Er stolt og vil gerne ses og være kendt. Har det sværere med kommentarer og feedback, selvom det er konstruktivt. Kan nogle gange virke noget selvtilfreds. Synes ofte at god personlig udstråling er vigtigt, vil gerne være god og repræsentativ.
Mulig faldgrube:
Selvtilfredse

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Beskeden

Beskeden

 • Beskeden
 • lægger mindre vægt på personlig status
 • nøgtern
 • er bedre til at modtage feedback
Drives af et nøgternt syn på egne præstationer. Er ikke særlig afhængig af personlig påskønnelse og status. Virker snarere beskeden. Er mindre følsom for komplimenter, har mindre behov for dem. Svær at motivere gennem påskønnelse og status. Nøgtern, relativerer egen status meget. Er ofte god til at modtage kritik og feedback, også når det er skarpt og personligt og mindre konstruktivt. Lægger mindre vægt på personlig udstråling. Virker nogle gange nonchalant og kan være mindre repræsentativ.
Mulig faldgrube:
Nonchalant
Kompromissøgende
Styrende
Styrende

Styrende

 • Kan lide forretningslivet ansvarlig
 • tager føringen
 • optræder ofte ledende
 • tager de nødvendige gruppebeslutninger
Drives af at vil have ansvar og indflydelse over mennesker og projekter. Vil gerne lede, tager føringen. Optræder ofte ledende og ansvarlig. Tager hurtigt ansvaret og kontrollen over gruppen. Forsøger at manøvrere lederskabsrollen; magtaspekt. Synes, at han selv er bedst. Styrer og kontrollerer oftere sine omgivelser. Sværere ved at uddelegere. Tager ofte beslutninger, som han anser for nødvendige for teamet. Kan derfor virke hård.
Mulig faldgrube:
Kommanderende

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Kompromissøgende

Kompromissøgende

 • Mere følgende og bøjelig
 • accepterer hurtigere beslutninger
 • nogle gange opgivende
 • lader sig oftere lede
Kan let slippe ansvaret, har lettere ved at uddelegere og overdrage opgaver. Er mere følgende og bøjelig. Anerkender lettere en anden i lederrollen. Finder det mere behageligt, hvis andre tager vigtige beslutninger, accepterer dem også hurtigere. Kan nogle gange være opgivende. Tager helst ikke lederrollen, lader sig oftere lede.
Mulig faldgrube:
Uengagerede
Overvejende
Problemløser
Problemløser

Problemløser

 • Beslutter hurtigt
 • initiativrig
 • holder fast i beslutninger
 • problemløsende
Drives af at ville tage en hurtig og effektiv beslutning. Løser gerne hurtigt problemer og kommer til sagens kerne. Har en stærk egen mening. Holder fast i beslutninger, der er taget. Tager ofte selv beslutninger, involverer andre mindre. Overvejer færre standpunkter for at komme til en beslutning. Reagerer i beslutningsøjeblikket mere impulsivt og holder mere fast i sine egne beslutninger. Har mindre tålmodighed i beslutningsprocessen og har en følelse af hurtigt at ville tage en beslutning. Fokuseret på initiativ, kommer hurtigt til sagen.
Mulig faldgrube:
Impulsiv

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Overvejende

Overvejende

 • Nuanceret
 • diskuterer mere
 • vægter og vejer
 • overvejende
 • tøvende
 • til tider ubeslutsom
Overvejer gerne flere standpunkter før en beslutning tages; vægter og vejer. Vil gerne have god tid til at tage en beslutning. Medtager flere fakta og omstændigheder for at træffe en beslutning; nuanceret. Træffer hellere beslutninger og handler efter drøftelse med andre. Stærkt fokuseret på konsensus og opbakning. Venter mere på andres beslutninger. Har øje for andres argumenter. Slipper hurtigere trufne beslutninger. Fare for at blive hængende i overvejelses- og diskussionsfasen. Derfor er der risiko for, at der træffes beslutninger for sent eller ingen beslutninger bliver truffet og problemer dermed ikke bliver løst.
Mulig faldgrube:
Tvivlende
Koncentreret
Alsidig
Alsidig

Alsidig

 • Høj opmærksomhedsspredning
 • meget varieret
 • oftere distraheret
 • nysgerrige
 • omgivelsesfokuseret
Drives af afveksling og variation i opgaver og omgivelser. Ønsker ofte at lave noget nyt og går ikke gerne kendte veje; “off the beaten track”. Pionerånd, er innovativ. Har besvær med at prioritere og koncentrere sig. Kan hurtig distraheres, men har mindre besvær med at blive forstyrret i sit arbejde. Er åben over for nye ting og forandringer. Er mere interesseret i det ukendte; nysgerrighed. Har meget øje for omgivelserne. Mere “helikopterview”.
Mulig faldgrube:
Distraheret

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Koncentreret

Koncentreret

 • Stor fokus
 • mindre opmærksomhedsspredning
 • koncentreret
 • loyal
Drives af fokus på opgaver og omgivelser. Er bedre til at koncentrere sig, har sværere ved at håndtere forstyrrelser. Foretrækker at udføre et begrænset antal opgaver. Afslutter helst først opgaver, før en ny opgave påbegyndes. Kan let opsætte prioriteter. Mister nogle gange øje for omgivelserne, fordi han fokuserer på et begrænset antal opgaver. Har mindre behov for at fordybe sig i nye og ukendte ting. Har sværere ved at håndtere forandring. Foretrækker det “gamle og velkendte”, derfor loyal.
Mulig faldgrube:
Stiv
Samarbejdsvillig
Førende
Førende

Førende

 • Styrende
 • dominant overbevisende
 • fastsætter rammer
 • påvirker beslutninger
Drives af at optræde og handle stærkt. Virker hurtigt styrende. Vil helst have indflydelse, når i en gruppe. Kan virke meget dominerende og overbevisende. Fastsætter gerne retningen i en gruppe på en markant måde. Stempler dermed omgivelserne, er stærkt humørbestemmende. Kan nogle gange virke autoritær, hvilket kan frembringe modstand. Vil influere og forme omgivelserne. Oftere synlig. Mere ledende og bestemmer gerne rammerne for andre.
Mulig faldgrube:
autoritativ

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Samarbejdsvillig

Samarbejdsvillig

 • Påvirker subtilt
 • frembringer mindre modstand
 • indirekte impact
 • kompromissøgende
Har ikke det store behov for at pålægge andre sin vilje. Har derfor sværere ved at opbevise andre om sine ideer, interesser eller visioner på en dominant måde. Vil forsøge at påvirke på en mere subtil måde. Det frembringer for det meste mindre modstand hos andre og har mere indirekte impact. Træder ikke uden videre på andre. Oftere kompromissøgende og overlader det til andre, at bestemme sfære og grupperetning.
Mulig faldgrube:
Tøvende
Tålmodig
Iværksættende
Iværksættende

Iværksættende

 • Iværksættende
 • keder sig hurtigt
 • utålmodig
 • entusiastisk
 • initiativrig
 • meget energisk
Har et stort behov for handling; iværksætterånd. Bruser af personlig energi og griber tingene an for at opnå noget. Er mere tilbøjelig til at føle, at han kan klare verden. Har lyst til tingene; entusiast. Holder af at “give den gas”. Er produktiv og tager ofte initiativet, nogle gange for hurtigt. Oftere utålmodig. Keder sig hurtigt og er rastløs. Mere tilbøjelige til at begå fejl pga. handlingsorienteret, risiko for hensynsløshed. Kan føle, at omgivelserne hæmmer og bremser.
Mulig faldgrube:
Utålmodig

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Tålmodig

Tålmodig

 • Indre ro
 • rolig og mere afventende
 • tålmodig
 • betænksom
 • kan udsætte tingene
Drives af en indre ro. Er tålmodig, rolig og afventende. Giver rum til andre til at gennemføre tingene, følger selv mere. Kan have følelsen af, at omgivelserne er for hurtige og vil for meget. Gå ikke direkte i aktion, mere betænksom. Det giver mindre risiko for fejl. Har let ved at udsætte tingene. Har mindre tendens til at handle eller tænke ud i fremtiden. Doserer sin personlige energi.
Mulig faldgrube:
Passiv
Nøgtern
Serviceorienteret
Serviceorienteret

Serviceorienteret

 • Meget hjælpsom
 • filantropisk
 • ønsker at facilitere
 • forventer mindre ansvar hos andre
 • serviceorienteret
Drives af at hjælpe og støtte andre. Reagerer stærkt på andres ønsker og tilbyder omsorg og assistance. Hjælper med hengivenhed og er oftere uselvisk; filantropisk, omsorgsfuld. Ønsker at gøre det let for andre, serviceminded. Kan derfor være mindre forretningsorienteret og glemme egne interesser. Står ofte parat for andre. Fokuseret på service, vil gøre noget ekstra for andre. Har nogle gange svært ved at sige nej til anmodninger om hjælpe. Har sværere ved at uddelegere opgaver, overtager hurtigt opgaverne. Forventer mindre ansvar hos andre.
Mulig faldgrube:
Overtager

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Nøgtern

Nøgtern

 • Meget forretningsorienteret
 • stoler på at andre bærer deres ansvar
 • af natur uddelegerende
 • overdrager opgaver
Stoler meget på, at andre bærer deres ansvar og er uafhængige. Forretningsorienteret, tilbyder først service, når han får noget igen. Vogter egne interesser. Er nogle gange mindre fokuseret på andres behov, muligvis mere egocentrisk. Uddelegerende af natur, uddeler hurtigt opgaverne. Ikke tilbøjelig til uden videre at bistå andre.
Mulig faldgrube:
Fjern
Tolerant
Assertiv
Assertiv

Assertiv

 • Konfronterende
 • assertiv
 • vogter egne grænser
 • hurtigere agiteret
 • udtrykker tydeligt gnidninger
Har behov for at vogte og vise sin egne grænser. Forsvarer gerne noget, har en stærk retfærdighedssans. Reagerer ofte assertivt, forsvarer kraftigt sig selv og andre. Vover hurtigere at konfrontere og gå ind i konflikter. Bliver ofte irriteret og viser det for det meste. Har et lavere toleranceniveau. Risiko for at virke for aggressiv. Stiller hurtigere uudtalte gnidninger og irritation til diskussion, så standpunkter bliver tydelige. “Gem ikke dine følelser af vejen”.
Mulig faldgrube:
Kortluntet

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Tolerant

Tolerant

 • Meget behersket
 • tilgivende
 • ikke hurtigt vred
 • mindre assertiv
 • tolerant
 • deeskalerer konflikterne
Har behov for at bevare harmonien. Meget behersket, reagerer ikke hurtigt vredt og agiteret. Har et højt toleranceniveau, bliver ikke hurtigt irriteret. Mere tilgivende, forsøger at bevare freden. Løber hellere væk fra en konflikt og undgår for så vidt konfrontation. Forsøger at optræde så forsigtigt som muligt for at afværge eller deeskalere konfrontationer. Mindre assertiv, lader nogle gange andre træde på sig. Vogter egne grænser mindre godt.
Mulig faldgrube:
Nydelsessyg
Procesorienteret
Målrettet
Målrettet

Målrettet

 • Meget resultatorienteret og målrettet
 • konkret
 • afhængig af mål
 • svært ved at ændre kurs
Stærkt målrettet mod mål og dermed resultater, vil gerne arbejde mod at opnå et mål. Holder mere fast i mål. Har et tydeligt og konkret mål for øje. Formulerer selv mål, hvis de ikke ligger for hånden. Mere afhængig af konkrete mål. Risiko for mindre initiativ og handling, hvis en klar formuleret retning mangler, især hvis der er mindre mulighed for selv at bestemme retningen. Har sværere ved at håndtere afvigelse fra opstillede mål, også når slutpunktet viser sig at være en blindgyde.
Mulig faldgrube:
Kortsynet

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Procesorienteret

Procesorienteret

 • Procesfokuseret
 • kan håndtere vage mål
 • improviserende
 • kan let ændre kurs
Mere rettet mod processen end konkrete mål. Føler sig mindre bundet til mål og holder mindre fast i dem. Meget procesorienteret. Kan bedre håndtere vagt formulerede mål. Kan sagtens improvisere og forandre kurs om nødvendigt. Kan nogle gange mangle retning; kan tilmed være retningsløs. Mindre afhængig af konkrete mål. Vover at påbegynde opgaver uden konkret mål for øje; ser hvor vejen fører hen. Fare for at tingene ikke fører til ønsket resultat.
Mulig faldgrube:
Retningsløs
Kreativ
Præcis
Præcis

Præcis

 • Meget organiseret
 • præcis
 • kan være rigid
 • arbejder systematisk
 • ordentlig
 • holder sig oftere til aftaler
Drives af struktur. Vil gerne arbejde ud fra en plan, effektiv. Holder af orden. Har svært ved at håndtere kaos, hektiske omstændigheder og sjuskethed. Præcis, har øje for detaljer. Har sværere ved at tænke uden for rammerne. Holder fast i eksisterende struktur og modeller. Risiko for stivhed. Holder af pæne ordentlige omgivelser. Skaber orden i kaos. Kommer til tiden og holder oftere aftaler.
Mulig faldgrube:
Detaillistic

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Kreativ

Kreativ

 • Fokus på de store linjer
 • kreativ
 • nogle gange sjusket
 • fleksibel i sin arbejdsmåde
Drives af de store linjer og fleksibilitet. Er meget kreativ og innovativ. Tendens til sjuskethed, mindre øje for detaljer. Er god til at håndtere hektiske, kaotiske og rodede omgivelser. Lægger kun lidt vægt på systematiske og strukturerede fremgangsmåder; “goes with the flow”. Fleksibel i sin arbejdsmåde Risiko for at tabe overblikket pga. middelmådig planlægning, derfor mere ineffektiv.
Mulig faldgrube:
Ustruktureret
Tænker abstrakt
Praktisk
Praktisk

Praktisk

 • Meget praktisk
 • tingene skal være nyttige
 • effektiv
 • kalkulerende
 • løsningsorienteret
Drives af en praktisk indstilling og resultater, vil gerne bruge penge og midler optimalt. Bryder sig ikke om spild, aktiviteter og forretning bør tilføre merværdi, kalkulerende. Løsningsorienteret, effektiv. Lægger mindre vægt på ritualer og særlige lejligheder, hvis de ikke giver noget igen.Har kun øje for teori, hvis den er rentabel og mulig.
Mulig faldgrube:
Sparsommelig

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Tænker abstrakt

Tænker abstrakt

 • Teoretisk
 • meget lidt beregnende
 • meget fornemmelse for symboler og ritualer
 • mere abstrakt
Drives af det teoretiske. Mere abstrakt end konkret. Prioriterer ikke penge og midler meget, tingene behøver ikke nødvendigvis at tilføre merværdi. Er meget mindre beregnende; arbejde og relationer behøver ikke altid at give noget igen. Lægger mere værdi i ritualer, symboler og særlige lejligheder som fødselsdage, jubilæer og festdage. Er kun interesseret i det praktiske, hvis der er et teoretisk grundlag.
Mulig faldgrube:
Upraktisk
Ligeværdig
Respektfuld
Respektfuld

Respektfuld

 • Respektfuld
 • fornemmelse for hierarki
 • tager nemt imod råd
 • beundrer præstationer
Drives af beundring for mennesker, som intrigerer eller inspirerer ham. Stor fornemmelse for hierarki, respektfuld. Vil gerne anerkendes og holdes af af mennesker, som han respekterer og ser som fagkyndige. Tager let imod råd fra dem. Beundrer hurtigt andres præstationer og viser det. Mere følsom over for positiv anerkendelse fra ledere.
Mulig faldgrube:
besat

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Ligeværdig

Ligeværdig

 • Ligeværdig
 • relativerer hierarki
 • henvender sig let til overordnede
Holder meget fast i sin egen position og ligeværdighed. Ser ikke uden videre op til andres præstationer. Er relativerende overfor hierarki, har kun lidt tilovers for det. Ikke meget respekt for “vigtige” mennesker, svær at imponere og påvirke med andres status eller prestige. Anerkender og komplimenterer ikke uden videre andres præstationer. Henvender sig let til mennesker uanset deres position eller præstationer.
Mulig faldgrube:
Uforskammet
Reflekterende
Selvsikker
Selvsikker

Selvsikker

 • Selvtillid
 • optimistisk
 • risiko for overvurdering af sig selv
 • modstandsdygtig
Drives af selvtillid. Er mentalt meget i balance og stabil. Kan klare mere og lider mindre af emotionelle udsving. Bringes ikke uden videre ud af ligevægt. Kan bedre bearbejde emotionelle hændelser, modstandsdygtig. Har meget modstandsdygtighed. Oftere optimistisk. Ser ikke altid konsekvenserne af sine fejl tilfredsstillende. Tillægger mindre hurtigt sig selv fejlene, risiko for overvurdering af sig selv. Er ikke særlig hæmmet af angst for fiasko, vover mere.
Mulig faldgrube:
Self-overvurdering

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Reflekterende

Reflekterende

 • Undgår fejl
 • ser tidligt konsekvenserne af fejl
 • selvkritisk
Drives af at undgå fejl. Eksterne indtryk (især negative) har mere impact, er dermed mere sfærefølsom og emotionelt involveret. Er mindre “cool” efter indgribende hændelser. Forsøger at forhindre fejl, kan hælde mod perfektionisme. Tillægger sig selv hurtigere fejl og ting, som går mindre godt. Eventuel angst for at mislykkes. Ser hurtigt konsekvenserne af fejl, stærk selvkritisk holdning. Gør tingene personlige.
Mulig faldgrube:
Usikker
Individualistisk
Forener andre
Forener andre

Forener andre

 • Meget social
 • hurtigere venskabelig i sin omgangsform
 • kommunikativ
 • teamorienteret
 • potentiel networker
Drives af venskabelige relationer og behov for kontakt. Meget social og kommunikativ orienteret. Er åben over for relationer. Lægger meget vægt på venskaber og investerer gerne i dem. Er hurtig til at hjælpe og servicere venner, vil gerne være i balance med dem. Føler sig godt tilpas i grupper og bringer gerne mennesker i kontakt med hinanden. Potentiel networker. Ser mennesker som venner, hurtigere til at være venskabelig i sin omgangsform. Naturlig teamorienteret. Mere motiveret, hvis han optages og accepteres i gruppen.
Mulig faldgrube:
Alt for bekendt

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Individualistisk

Individualistisk

 • Individuel
 • er god til at være alene
 • kommunikerer mere funktionelt
 • reserveret
 • selektiv i relationer
Har behov for et begrænset antal relationer. Individuel, er god til at være alene. Går mere efter kvalitet end kvantitet i venskaber. Kommunikerer mere funktionelt og er mere reserveret end venskabelig i sin omgangsform med andre. Har evne til at tie stille. Foretrækker små grupper frem for store selskaber. Nogle gange socialt stiv og lidt genert. Ser ikke så hurtigt mennesker som venner og vurderer dem, før de optages i hans vennecirkel; anvender strenge kriterier. Er mere tilbageholdende og selektiv i at indgå relationer; er ikke enhver mands ven.
Mulig faldgrube:
Reserveret
Bruger fakta
Empatisk
Empatisk

Empatisk

 • Stærk naturlig indlevelse
 • meget diplomatisk og intuitiv
 • social antenne
 • lyttende af natur
Behov for at gennemskue andres erfaringer, følelser og karakter. Virkelig interesseret i den anden. Har en stærk naturlig indlevelse, kan fornemme og se igennem andre. Er sensitiv, har en social antenne. Håndterer andres følelser taktisk og er god til at sætte sig i andres sted. Lytter og spørger. Meget intuitiv og diplomatisk. Lader nogle gange en andens problemer tage over. Har sværere ved at tage hårde beslutninger, som har negative konsekvenser for andre.
Mulig faldgrube:
overfølsomme

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Bruger fakta

Bruger fakta

 • Faktuel og funktionel
 • reagerer på synlig adfærd
 • retlinet
 • vægter forretningsmæssig interesse tungere
Argumenterer først og fremmest faktuelt og funktionelt. Kommunikerer uden omveje; er ærlig. Kan nogle gange virke unuanceret. Reagerer først og fremmest på fakta og tydelig synlig adfærd hos andre. Ser ofte tingene retlinet. Indlever sig kun, hvis det funktionelt virkelig er nødvendigt. Vægter forretningsmæssig interesse tungere end personlig interesse og andres følelser. Vover at tage hårde beslutninger og viderebringe svære budskaber, som har negative konsekvenser for andre.
Mulig faldgrube:
Direkte
Skifter prioriteter
Hårdnakket
Hårdnakket

Hårdnakket

 • Bider sig fast
 • holder af at arbejde igennem
 • gennemfører
 • færdiggør opgaver helt
 • overvinder forhindringer
Drives af at gennemføre. Nyder at arbejde intenst og holde fast. Fastholder gerne arbejdet, bider sig fast. Følger i lang tid en bestemt rute også ved modstand og forhindringer. Overvinder forhindringer. Kigger mindre hurtigt efter lettere alternativer. Slipper ikke let; risiko for at gå for langt og ende i blindgyder. Indre motivation til at arbejde hårdt. Afrunder opgaver fuldstændigt.
Mulig faldgrube:
Tenacious

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Skifter prioriteter

Skifter prioriteter

 • Slipper let
 • har sværere ved at gøre tingene helt færdige
 • ændrer hurtigere kurs
Arbejder hellere smart end hårdt. Kan let slippe tingene, især hvis de er meget besværlige og sandsynligvis ikke skrider fremad. Risiko for at slippe for hurtigt og ikke afrunde arbejdet, med mindre motiveret af noget andet. Sværere ved at gøre tingene helt færdige. Vælger vejen med mindst modstand; springer gerne over, hvor gærdet er lavest. Kigger hurtigere efter alternativer, hvis han støder på forhindringer, ændrer hurtigere kurs.
Mulig faldgrube:
Doven
Engageret
Stabil
Stabil

Stabil

 • Meget stabil
 • nogle gange stoisk
 • relativerer klager og problemer
 • stressbestandig
 • præsterer under pres
Drives af spænding. Er god til at håndtere eksternt pres. Stabil, lader sig ikke hurtigt slå ud af kurs, heller ikke under stort pres. Ser mindre hurtigt presserende problemer og klager. Relativerer og bagatelliserer især små problemer og nogle gange store problemer. Kan nogle gange virke stoisk. Præsterer hurtigere under (tids)pres og deadlines. Fungerer mindre godt i rolige omgivelser. Lader ofte arbejde og problemer ligge til presset er større; løser opgaver i sidste øjeblik.
Mulig faldgrube:
stoiske

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Engageret

Engageret

 • Behov for fred og ro
 • meget involveret
 • prioriterer problemer og klager
 • bekymret
Har stort behov for fred og ro. Det er nødvendigt for at kunne præstere. Pres og hektiske omgivelser kan hurtigt føre til emotionelle reaktioner og panik. Meget involveret. Opfatter hurtigt presserende problemer og klager, selv over de små. Relativerer og bagatelliserer næsten aldrig problemer, prioriterer dem. Er ofte bekymret. Kan håndtere rolige omgivelser meget godt.
Mulig faldgrube:
Stressede
Selvstændig
Sætter pris på støtte
Sætter pris på støtte

Sætter pris på støtte

 • Taknemmelig for hjælp
 • stærkt behov for forståelse
 • beder let om støtte
 • værdsætter interesse
Behov for koordinering, støtte og forståelse. Er især tydeligt ved stress, i modgang og ved opgaver, der opleves som vanskelige. Stærkere trang til at blive forstået og hørt. Lægger meget vægt på sympatiske og varme omgivelser og er afhængig af det. Har hurtigt følelsen af modgang i tilværelsen. Beder let om støtte. Værdsætter ægte interesse, taknemmelig for hjælp. Arbejder gerne i et team, hvor man er der for hinanden.
Mulig faldgrube:
Afhængig

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Selvstændig

Selvstændig

 • Selvstændig
 • holder sig stærk
 • meget lidt brug for hjælp
 • ikke afhængig af vejledning
Drives af selvstændighed. Har kun lidt behov for koordinering, hjælp og forståelse for at fungere. Viser ikke hurtigt, når han ikke er godt tilpas; holder sig stærk. Kan derfor virke mindre følsom. Er ikke særlig afhængig af støtte og vejledning. Er mindre tilbøjelig til at tilpasse sig og beder nogle gange om for lidt støtte, hvorved han udnytter gruppens styrke mindre. Derved er der risiko for, at han sidder fast og overbelaster sig selv. Beder om mindre energi og opmærksomhed fra omgivelserne ved starten af nye ukendte opgaver.
Mulig faldgrube:
Solistiske
Banebrydende
Pligtopfyldende
Pligtopfyldende

Pligtopfyldende

 • Mere formel
 • principiel og reel
 • holder sig til regler og procedurer
Drives af at indordne sig under regler og rammer i omgivelserne. Holder sig gerne til normer, værdier og retningslinjer. Mere formel. Gør gerne det, der socialt anses som rigtigt. Ofte pligtopfyldende og principiel. “En aftale er en aftale” er meget vigtigt for ham. Arbejder “som det passer sig”, i henhold til procedurerne. Opleves hurtigere som ansvarlig og reel i en gruppe. Nogle gange for stædig med regler; har sværere ved at “læse mellem reglerne”. Forsøger at leve op til andres og omgivelsernes forventninger.
Mulig faldgrube:
Lydig

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Banebrydende

Banebrydende

 • Mere uformel
 • uafhængig af regler
 • går meget sin egen vej; eventyrer
 • banebrydende
Få behov for regler, rammer og faste procedurer. Har sværere ved at håndtere bureaukrati; er mere uformel. Fleksibel med regler og procedurer, holder mindre fast heri og vægter dem; banebrydende. Mindre principiel, løber nogle gange for hurtigt væk fra ansvar. Kan nogle gange gå sin egen vej for meget; anses hurtigt som en “eventyrer”. Lader sig ikke sådan sætte i spændetrøje. Kan omgås regler meget kreativt. Er mindre fokuseret på andres og omgivelsernes forventninger, ignorerer dem lettere, også når de er rimelige.
Mulig faldgrube:
Brydelsesregler
Teamorienteret
Autonom
Autonom

Autonom

 • Fri
 • autonom
 • tænker og handler ud fra egne rammer
 • stærk egen mening
 • nogle gange enspænder
Drives af egenbestemmelse og frihed. Danner gerne uafhængigt sin egen mening, vurdering eller vision. Handler helst selvstændigt på sin egen måde uden al for meget drøftelse med og omtanke for andre. Nogle gange en enspænder. Lægger helst ikke ansvar fra sig. Derfor mindre modtagelig og transparent. Nogle gange stædig og egenrådig, hvilket kan forårsage modstand. Påvirkes næsten ikke af andres meninger, konventioner og gruppekulturer. Lader sig ikke uden videre styre. “Lad ham bare gøre, hvad han vil”.
Mulig faldgrube:
Egenrådig

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Teamorienteret

Teamorienteret

 • Funktionelt gruppeorienteret
 • kollegial
 • kan lide at arbejde i samråd
 • transparent
 • lettere at lede
Drives af fællesskab og bundethed. Er arbejdsmæssigt team- og gruppeorienteret, kan lide at arbejde i samråd. Modtagelig og kollegial. Teamspiller, som let lader sig lede. Følger andres vision og mening, let at påvirke. Tilpasser sig relativt hurtigt gruppen. Er afhængig af ledelse og teammedlemmer. Kan nemt stå til regnskab for egne handlinger, derfor meget transparent. Har fornemmelse for andre teammedlemmers position og interesse. Tager ofte hensyn til andres synspunkter, venter på godkendelse eller konsensus i teamet, før der handles.
Mulig faldgrube:
Let påvirket
Giver plads til andre
Skiller sig ud
Skiller sig ud

Skiller sig ud

 • Udtryksfuld
 • skiller sig ud
 • oftere optimistisk
 • mere flair
 • profilerer sig
 • mærkbart til stede
Mere udadvendt, drives af en udtryksfuld selvorientering. Vil gerne være centrum for opmærksomhed; skiller sig ud. Deler gerne egne erfaringer. Er oftere optimistisk og viser mere flair. Potentiel karismatisk. Mere humoristisk og impulsiv. Mere positiv selvfølelse; har ukompliceret selvtillid. Kan nogle gange virke selvtilfreds og stjæle opmærksomheden fra andre. Kan profilere sig selv tydeligt, er markant til stede i forgrunden.
Mulig faldgrube:
prale

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Giver plads til andre

Giver plads til andre

 • Skiller sig ikke ud
 • handler hellere i baggrunden
 • profilerer sig mindre
 • giver andre plads
Mere indadvendt, handler hellere i baggrunden; almindelig, skiller sig ikke ud. “det at være normal er allerede tosset nok”. Opsøger helst ikke selv søgelyset. Profilerer sig selv mindre. Giver andre meget plads til at udtrykke sig på deres egen måde. Nogle gange for lukket. Fortæller kun sine historier, hvis han synes der er virkelig relevant og nødvendigt; fortæller ikke impulsivt om sig selv.
Mulig faldgrube:
Ubemærket
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update