Mój Talenty 0

Talenty socjalne

Nowatorski
Obowiązkowy
Obowiązkowy

Obowiązkowy

 • trzyma się zasad
 • formalny/a
 • kieruje się uczciwością
 • zasadami.
Napędza go/ją trzymanie się odgórnych nakazów. Dopasowuje się z chęcią do norm, wartości, zasad. Jest raczej formalny/a. Chętnie dopasowuje się do społecznych schematów i wymagań. Można na nim/niej polegać, wierny pryncypiom, dotrzymuje obietnic (to dla niego/niej bardzo ważne). Pracuje tak, 'jak trzeba', zgodnie z zasadami. W grupie uważany/a za osobę odpowiedzialną i solidną. Czasem jest zbyt mocno przywiązany/a do reguł, nie umie 'czytać między wierszami reguł'. Próbuje sprostać oczekiwaniom środowiska i innych.
Możliwe pułapki:
Posłuszny

Wybierz ikonę po lewej, gdy poczujesz, że twój talent to , a ikonę po prawej, gdy poczujesz, że masz talent: .

Jeśli oba talenty ci nie pasują, nic nie wybieraj.

Twoje osobiste talenty znajdziesz w przeglądzie: „Mój Talenty


Chcesz także współpracować z TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Nowatorski

Nowatorski

 • nie kieruje się żadnymi zasadami
 • ma nieformalne podejście
 • żądny przygód
 • nowatorski/a
 • postępowy/a.
Nie ma wielkiego zapotrzebowania na reguły, zasady, procesy. Nie lubi biurokracji, jest raczej nieformalny/a. Elastyczne podejście do norm, zasad i procesów, nie trzyma się ich kurczowo i łatwo z nich rezygnuje; przekraczający/a granice. Nie jest zbyt wierny/a pryncypiom i czasem zbyt szybko próbuje się uwolnić od odpowiedzialności. Może czasem zbyt często kroczyć swoją drogą; sprawia wrażenie 'rządnego przygód'. Nie da się zaszufladkować lub 'wepchnąć w gorset'. Może bardzo kreatywnie obejść się z regułami. Niewrażliwy/a na 'ciśnienie' ze strony środowiska, spełnia je tylko wtedy, kiedy jes to konieczne i sensowne.
Możliwe pułapki:
Łamać zasady
Ustępliwy
Wyróżniający się
Wyróżniający się

Wyróżniający się

 • ekspresywny/a
 • wyróżnia się z tłumu
 • optymista/ka
 • ekstrawagancki/ka
 • wyraźnie obecny/a.
Ekstrawertyczny/a, napędzany/a ekspresją. Lubi być w centrum uwagi; lubi mówić o swoich doświadczeniach. Zazwyczaj optymistycznie nastawiony/a. Ma poczucie humoru, pewny/a siebie w sposób niewymuszony, dobrze czuje się w swojej skórze, lubi być w centrum uwagi, może być impulsywny/a. Charyzmatyczny/a, umie się zaprezentować, wyróżnia się. Może odwracać uwagę od innych i skierowywać ją na siebie, inni mogą odnieść wrażenie, że jest to osoba zbyt skupiona na sobie.
Możliwe pułapki:
Chwalenie się

Wybierz ikonę po lewej, gdy poczujesz, że twój talent to , a ikonę po prawej, gdy poczujesz, że masz talent: .

Jeśli oba talenty ci nie pasują, nic nie wybieraj.

Twoje osobiste talenty znajdziesz w przeglądzie: „Mój Talenty


Chcesz także współpracować z TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Ustępliwy

Ustępliwy

 • niezauważalny/a
 • woli pozostać w cieniu
 • daje innym możliwość odgrywania 'głownej roli'
Dość introwertyczny/a, woli działać w 'cieniu', nie lubi ściągać na siebie uwagi innych; dość pospolity/a, niepozorny/a. Budowanie swojego wizerunku może być dla niego/niej trudne. Może mieć problemy z otworzeniem się na innych ludzi. Szanuje jednak fakt, że ludzie pragną grać pierwsze skrzypce. Jest dyskretny/a, mówi to, co potrzebne i relewantne, nie odzywa się bez sensu.
Możliwe pułapki:
Niezauważone
Zrównoważony
Zorientowany na usługi
Zorientowany na usługi

Zorientowany na usługi

 • dostosowujący/a się
 • filantrop/ka
 • lubi ułatwiać wszystko innym
 • nie wymaga wiele odpowiedzalności od innych
 • zorientowany/a na serwis.
Napędza go/ją pomaganie i wspieranie innych; mocno reaguje na potrzeby innych poprzez oferowanie im pomocy i asysty. Nie jest interesowny/a, raczej pełen/na poświęcenia; może zatracić się w tym i postępować przez to na niekorzyść swoich interesów. Lubi być podporą dla innych, zrobić coś specjalnego, służyć pomocą. Zazwyczaj ciężko jest jemu/jej powiedzieć nie i delegować; na ogół przejmuje obowiązki innych na siebie. Nie wymaga wiele odpowiedzialności od ludzi.
Możliwe pułapki:
Przejmowanie

Wybierz ikonę po lewej, gdy poczujesz, że twój talent to , a ikonę po prawej, gdy poczujesz, że masz talent: .

Jeśli oba talenty ci nie pasują, nic nie wybieraj.

Twoje osobiste talenty znajdziesz w przeglądzie: „Mój Talenty


Chcesz także współpracować z TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Zrównoważony

Zrównoważony

 • rzeczowy
 • wymaga od innych przejęcia swoich obowiązków
 • deleguje i transferuje zadania
 • obowiązki.
Uważa, że inni ludzie mogą zadbać o swoje obowiązki i są samowystarczalni. Adaptuje biznesowe podejście; woli postąpić tak, by mieć z tego zysk. Broni swoich interesów; może niedostatecznie zadbać o potrzeby innych, można odnieść wrażenie, że jest to osoba zbyt skupiona na sobie. Z łatwością deleguje i przekazuje obowiązki. Nie jest z natury nastawiony/a na pomoc innym lub na asystę.
Możliwe pułapki:
Odległy
Rzeczowy
Empatyczny
Empatyczny

Empatyczny

 • empatyczny/a
 • bardzo dyplomatyczny i intuicyjny/a
 • dobry/a słuchacz/ka posiadający/a radar socjalny.
Ma potrzebę zrozumienia charakteru innych ludzi, ich motywacji i doświadczeń. Bardzo zainteresowany/a drugą osobą, empatyczny/a, zdolny/a do sympatyzowania z innymi, do odczytywania ich myśli i intencji. Ma dobrze rozwiniętą antenę socjalną. Taktownie podchodzi do ludzkich spraw i uczuć; nie ma problemu z postawieniem się na czyimś miejscu. Na ogół dobrze słucha i zadaje dalsze pytania-okazuje zainteresowanie. Bardzo wierzy w swoją intuicję ponieważ jest ona u niego/niej silnie rozwinięta. Ma zdolności dyplomatyczne. Może zbyt mocno przejmować się problemami innych i tym sposobem zapomnieć o swoich potrzebach. Może mieć trudność z podejmowaniem decyzji, które mogłyby mieć negatywny skutek dla innych.
Możliwe pułapki:
Nadwrażliwy

Wybierz ikonę po lewej, gdy poczujesz, że twój talent to , a ikonę po prawej, gdy poczujesz, że masz talent: .

Jeśli oba talenty ci nie pasują, nic nie wybieraj.

Twoje osobiste talenty znajdziesz w przeglądzie: „Mój Talenty


Chcesz także współpracować z TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Rzeczowy

Rzeczowy

 • szczery i skuteczny
 • reaguje na zaobserwowane przez siebie zachowanie
 • sfokusowany na interesach biznesowych.
Skoncentrowany/a na faktach i fukncjonalności; reaguje na konkretne, widoczne zachowania innych. Może być nieobecny/a podczas komunikacji; jest jednak bardzo szczery/a i czasem można odnieść wrażenie, że brakuje jemu/jej subtelności. Empatyczny/a tylko wtedy, kiedy jest to powszechnie wymagane. Interesy biznesowe umie ze spokojem przełożyć ponad interesy, uczucia innych. Nie ma problemu w podejmowaniu nietuzinkowych decyzji lub w komunikowanu niezbyt miłych wiadomości, które mogłyby mieć przykre, negatywne konsekwencje dla innych.
Możliwe pułapki:
Bezpośredni
Indywidualista
Łączący ludzi
Łączący ludzi

Łączący ludzi

 • bardzo towarzyski/a
 • przyjacielski/a
 • zorientowany/a na team
 • komunikatywny/a
 • potencjalny/a networker/ka.
Napędzają go/ją potrzeba kontaktu i kontakty międzyludzkie. Sfokusowany/a na nawiązywaniu znajomości, na komunikacji. Przyjaźń ma dla niej największą wagę; pragnie pomagać przyjaciołom i chce pozostać z nimi w dobrej komitywie. Łatwo nawiązuje kontakty i jednoczy ludzi ze sobą. Łatwo mianuje innych swoimi przyjaciółmi, zorientowany/a na team. Na ogół bardziej zmotywowany kiedy znajduje się w teamie.
Możliwe pułapki:
Zbyt znajomy

Wybierz ikonę po lewej, gdy poczujesz, że twój talent to , a ikonę po prawej, gdy poczujesz, że masz talent: .

Jeśli oba talenty ci nie pasują, nic nie wybieraj.

Twoje osobiste talenty znajdziesz w przeglądzie: „Mój Talenty


Chcesz także współpracować z TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Indywidualista

Indywidualista

 • indywidualista/ka
 • lubi samotność
 • komunikuje się raczej z powodów funkcjonalnych
 • selektywny/a w zawieraniu przyjaźni.
Tylko nieliczni mogą mianować się jego/jej przyjaciółmi. Osoba ta ogranicza kontakty z innymi, zachowuje więc tylko parę kontaktów, lubi być sam/sama. Uważa, że to nie ilość przyjaciół jest ważna, a jakość kontaktu. Komunikuje się z innymi tylko wtedy, jeśli to konieczne; co do kontaktów z innymi jest raczej pełen/pełna rezerwy niż przyjacielski/a, umie zachować ciszę. Woli przebywać w mniejszych grupkach; można odnieść wrażenie, że jest to osoba nieco sztywna, lub wstydliwa. Zanim nazwie kogoś swoim przyjacielem, musi minąć sporo czasu. Przy dobieraniu sobie przyjaciół kieruje się szczególnymi kryteriami.
Możliwe pułapki:
Zarezerwowany
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update