Mine talenter 0

Organisatoriske evner

Procesorienteret
Målrettet
Målrettet

Målrettet

 • Meget resultatorienteret og målrettet
 • konkret
 • afhængig af mål
 • svært ved at ændre kurs
Stærkt målrettet mod mål og dermed resultater, vil gerne arbejde mod at opnå et mål. Holder mere fast i mål. Har et tydeligt og konkret mål for øje. Formulerer selv mål, hvis de ikke ligger for hånden. Mere afhængig af konkrete mål. Risiko for mindre initiativ og handling, hvis en klar formuleret retning mangler, især hvis der er mindre mulighed for selv at bestemme retningen. Har sværere ved at håndtere afvigelse fra opstillede mål, også når slutpunktet viser sig at være en blindgyde.
Mulig faldgrube:
Kortsynet

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Procesorienteret

Procesorienteret

 • Procesfokuseret
 • kan håndtere vage mål
 • improviserende
 • kan let ændre kurs
Mere rettet mod processen end konkrete mål. Føler sig mindre bundet til mål og holder mindre fast i dem. Meget procesorienteret. Kan bedre håndtere vagt formulerede mål. Kan sagtens improvisere og forandre kurs om nødvendigt. Kan nogle gange mangle retning; kan tilmed være retningsløs. Mindre afhængig af konkrete mål. Vover at påbegynde opgaver uden konkret mål for øje; ser hvor vejen fører hen. Fare for at tingene ikke fører til ønsket resultat.
Mulig faldgrube:
Retningsløs
Kreativ
Præcis
Præcis

Præcis

 • Meget organiseret
 • præcis
 • kan være rigid
 • arbejder systematisk
 • ordentlig
 • holder sig oftere til aftaler
Drives af struktur. Vil gerne arbejde ud fra en plan, effektiv. Holder af orden. Har svært ved at håndtere kaos, hektiske omstændigheder og sjuskethed. Præcis, har øje for detaljer. Har sværere ved at tænke uden for rammerne. Holder fast i eksisterende struktur og modeller. Risiko for stivhed. Holder af pæne ordentlige omgivelser. Skaber orden i kaos. Kommer til tiden og holder oftere aftaler.
Mulig faldgrube:
Detaillistic

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Kreativ

Kreativ

 • Fokus på de store linjer
 • kreativ
 • nogle gange sjusket
 • fleksibel i sin arbejdsmåde
Drives af de store linjer og fleksibilitet. Er meget kreativ og innovativ. Tendens til sjuskethed, mindre øje for detaljer. Er god til at håndtere hektiske, kaotiske og rodede omgivelser. Lægger kun lidt vægt på systematiske og strukturerede fremgangsmåder; “goes with the flow”. Fleksibel i sin arbejdsmåde Risiko for at tabe overblikket pga. middelmådig planlægning, derfor mere ineffektiv.
Mulig faldgrube:
Ustruktureret
Tænker abstrakt
Praktisk
Praktisk

Praktisk

 • Meget praktisk
 • tingene skal være nyttige
 • effektiv
 • kalkulerende
 • løsningsorienteret
Drives af en praktisk indstilling og resultater, vil gerne bruge penge og midler optimalt. Bryder sig ikke om spild, aktiviteter og forretning bør tilføre merværdi, kalkulerende. Løsningsorienteret, effektiv. Lægger mindre vægt på ritualer og særlige lejligheder, hvis de ikke giver noget igen.Har kun øje for teori, hvis den er rentabel og mulig.
Mulig faldgrube:
Sparsommelig

Vælg ikonet til venstre, når du føler, at dit talent er "", og ikonet til højre, når du føler, at dit talent er "".

Hvis begge talenter ikke passer dig, skal du vælge intet.

Du finder dine personlige talenter i oversigten: "Mine talenter"


Vil du også arbejde med TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Tænker abstrakt

Tænker abstrakt

 • Teoretisk
 • meget lidt beregnende
 • meget fornemmelse for symboler og ritualer
 • mere abstrakt
Drives af det teoretiske. Mere abstrakt end konkret. Prioriterer ikke penge og midler meget, tingene behøver ikke nødvendigvis at tilføre merværdi. Er meget mindre beregnende; arbejde og relationer behøver ikke altid at give noget igen. Lægger mere værdi i ritualer, symboler og særlige lejligheder som fødselsdage, jubilæer og festdage. Er kun interesseret i det praktiske, hvis der er et teoretisk grundlag.
Mulig faldgrube:
Upraktisk
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update